ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ GOLDEN MONTH

  • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης ένας (1) μήνας με υποχρεωτική επιστροφή του αυτοκινήτου έως την 31η Μάιου του 2020.
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς του αυτοκινήτου.
  • H προσφορά δε περιλαμβάνει καύσιμα και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προκύψει από τη χρήση του αυτοκινήτου (π.χ. πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ).
  • Στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται διαχειριστικά έξοδα σε περίπτωση τρακαρίσματος ή προστίμου, επιπλέον καλύψεις και οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες/προϊόντα που δεν αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται.
  • Η ενοικίαση υπόκειται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενοικίασης της Golden Rent.