Πολιτική απορρήτου

 

Προσωπικά δεδομένα

Η Χριστίνα Χατζηβασιλειάδου και η επιχείρηση της, υπό την επωνυμία GoldenRent,  πιστή στη δέσμευσή της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της ενσωμάτωσε στη λειτουργία της επιχείρησης τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ)

Παρακαλώ, δείτε σχετικά την πληροφόρηση που ακολουθεί.

Προέλευση δεδομένων

-Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα από εσάς ως υφιστάμενους ή εν δυνάμει πελάτες

Είδη δεδομένων

-τα είδη δεδομένων που χρειαζόμαστε και πρόκειται να επεξεργαστούμε είναι αυτά και μόνο αυτά που προκύπτουν και αναγράφονται ρητά στα προς υπογραφή συμβόλαια μίσθωσης στην αρχή της μίσθωσης

Σκοπός επεξεργασίας

– για την εύρυθμη λειτουργίας της ενοχικής σχέσης (μίσθωση) και σε κάθε περίπτωση για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία

Αποδέκτες δεδομένων από εμάς

-σε περίπτωση που δημόσια αρχή (πχ τροχαία)  ζητήσει τα προσωπικά δεδομένα σας θα της κοινοποιηθούν όπως προβλέπει ο νόμος και σε κάθε περίπτωση θα κοινοποιούνται όταν και όπου απαιτείται, πάλι μετά από σχετική νομοθετική πρόβλεψη, πχ ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση ατυχημάτων

Δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

– δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε

– δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας

– δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (δικαίωμα λήθης), εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετικά

– δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

– δικαίωμα καταγγελίας σε περίπτωση μη κατά την κρίση σας προσήκουσας χρήσης των δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων